مشارکت در مدرسه سازی
۱ام آذر ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

طول موثر در واقع فاصله بین نقاط عطف شکل کمانش یافته عضو فشاری است. در این پست نحوه محاسبه ضریب طول موثر (K) اعضا فشاری شامل موارد زیر بیان می شوند :

  • ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل
  • ضریب طول موثر اعضا فشاری قاب های مهار شده
  • ضریب طول موثر اعضا فشاری قاب های مهار نشده

ضریب طول موثر ستون هایی با شرایط تکیه گاهی ایده آل

در جدول ۱ تعدادی ستون با شرایط تکیه گاهی ایده آل همراه با ضرایب طول موثر نظری آنها نمایش داده شده است. با توجه به اینکه ایجاد شرایط تکیه گاهی ایده آل همواره در عمل امکان پذیر نیست، لذا در این مبحث برای ضرایب طول موثر اینگونه اعضای فشاری بعضاً مقادیر بزرگتری پیشنهاد شده است.

جدول ۱- ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری با شرایط تکیه گاهی ایده آل

ضریب طول موثر ستون

ضریب طول موثر اعضای فشاری قاب های مهار شده

ضریب طول موثر برای اعضای فشاری این نوع قاب ها باید برابر یک در نظر گرفته شود، مگر آنکه تحلیل دقیق مقدار کمتری را تعیین نماید. مطابق الزامات این پست می توان ضریب طول موثر (K) اعضا فشاری قاب های مهار شده را از رابطه ۱ و یا نموگراف شکل ۱ نیز محاسبه نمود.

رابطه 1

رابطه ۱

شکل ۱- ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری قاب های مهار شده برحسب GA و GB

ضریب طول موثر قاب مهار شده

در رابطه ۱ و نموگراف شکل ۱، GA و GB پارامترهای مبین دو انتهای A و B عضو فشاری بوده و عبارتند از :

رابطه 2

رابطه ۲

رابطه ۳

E = مدول الاستیسیته فولاد

I = ممان اینرسی تیرها و ستون ها حول محور عمود بر صفحه کمانش

L = طول اعضا

برای محاسبه GA و GB از روابط ۲ و ۳ باید ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرند :

۱- انتهای گیردار ستون که ضریب G به صورت نظری صفر است، مقدار G برابر یک فرض شود.

۲- برای انتهای مفصلی ستون که ضریب G به صورت نظری بی نهایت است، مقدار G برابر ۱۰ فرض شود.

۳- تیر متصل به عضو فشاری طره ای باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

۴- هرگاه انتهای نزدیک تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

۵- هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۱/۵ ضرب شود.

۶- هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری به یک تکیه گاه گیردار متصل باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۲ ضرب شود.

ضریب طول موثر اعضا فشاری قاب های مهار نشده

ضریب طول موثر اعضا فشاری قاب های مهار نشده را می توان با تقریب قابل قبولی از رابطۀ ۴ تعیین نمود. مطابق الزامات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان بجای استفاده از رابطۀ ۴ می توان مقدار ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری قاب های مهار نشده را از رابطۀ ۵ و یا نموگراف شکل ۲ نیز محاسبه نمود.

رابطه 4

رابطه ۴

رابطه 5

رابطه ۵

شکل ۲- ضریب طول موثر (K) اعضای فشاری قاب های مهار نشده برحسب GA و GB

ضریب طول موثر قاب

در رابطه ۵ و نموگراف شکل ۲، GA و GB پارامترهای مبین دو انتهای A و B عضو فشاری بوده و عبارتند از:

رابطه ۶

رابطه 7

رابطه ۷

E = مدول الاستیسیته فولاد

I = ممان اینرسی تیرها و ستون ها حول محور عمود بر صفحه ی کمانش

L = طول اعضا

برای محاسبه GA و GB از روابط ۶ و ۷ باید ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد :

۱- برای انتهای گیردار ستون که ضریب G به صورت نظری صفر است، مقدار G برابر یک فرض شود.

۲- برای انتهای مفصلی ستون که ضریب G به صورت نظری بی نهایت است، مقدار G برابر ۱۰ فرض شود.

۳- هرگاه تیر متصل به عضو فشاری طره ای باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

۴- هرگاه انتهای نزدیک تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر مساوی صفر در نظر گرفته شود.

۵- هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری مفصلی باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۰/۵ ضرب شود.

۶- هرگاه انتهای دور تیر متصل به عضو فشاری به یک تکیه گاه با دوران مقید و انتقال جانبی آزاد متصل باشد، EI/L آن تیر باید در ضریب ۰/۶۶ ضرب شود.

۱ام آذر ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

طراحی و معماری این کتابخانه ی بزرگ توسط Eun Young Yi انجام شد. مطمئناً اگر شما چنین کتابخانه ای را در شهر خود داشتید، زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص می دادید. این کتابخانه پس از افتتاح، پذیرای تعداد زیادی بازدیدکننده بود. جالب اینجاست که فقط افراد کتابخوان نبودند که از این کتابخانه بازدید کردند بلکه به دلیل معماری چشمگیر این ساختمان، معماران و طراحان نیز به بازدید این کتابخانه آمدند. 


معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت


حجم این کتابخانه از بیرون پیچیده و شبیه به پازل مکعبی روبیک است اما درون ساختمان طراحی بی نهایت ساده ای دارد. 


معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت


طراحی داخلی ساختمان به گونه ای صورت گرفته که تمام اجزای کتابخانه در معرض دید باشند. درون ساختمان دارای فضایی بینهایت باز است و قفسه های کتاب کاملاً از همه جای فضا دیده می شوند. استفاده از رنگ سفید در طراحی داخلی این کتابخانه به این دلیل بوده است که دید انسان ها را بر روی کتاب ها متمرکز کند. پله ها نیز در داخل فضا خودنمایی می کنند. این کتابخانه همچنین دارای کافه و بخشی مخصوص کتابهای کودکان است.


معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

معماری و طراحی کتابخانه ی بزرگ شهر اشتوتگارت

 

۱ام آذر ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

  چاپ        ارسال به دوست

خلاقیت در طراحی مجسمه


خلاقیت در طراحی مجسمه
 

Ben Young هنرمندی است که به ساخت مجسمه های زیبای شیشه ای شهرت دارد. در این بخش قصد داریم به معرفی برخی از آثار خلاقانه ی او بپردازیم. خلاقیت آثار او از این لحاظ است که با چسابدن لایه های شیشه بر روی هم سطوحی شبیه به آب ایجاد کرده است.


خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه

خلاقیت در طراحی مجسمه


١١:١٧ – شنبه ١ مهر ١٣٩٦    /    شماره : ١٨٣٢٠    /    تعداد نمایش : ٣٧٢٧

نظرات بینندگان

این خبر فاقد نظر می باشد

‘;document.getElementById(‘votehelper’).innerHTML=”;var oldvh=0;function savevotevote(){if (document.getElementById(‘votecap’).value==”) {alert(‘لطفا متن درون تصویر را وارد کنید’);document.getElementById(‘votecap’).focus();return false}else{ if (document.getElementById(‘votevotematn’).value!=”) {document.getElementById(“votevotecon”).style.display=’none’;document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=”;Sajx.onreadystatechange = onVVajx2;Sajx.open(‘POST’, ‘/includes/savenewsvote.aspx’ , true);Sajx.setRequestHeader(‘Content-Type’, ‘application/x-www-form-urlencoded’);Sajx.send( ‘vid=’+oldvh+’&sid=1&nid=18320&votename=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotename’).value)+’&voteemail=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevoteemail’).value)+’&comuser=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecomuser’).value)+’&cap=’+urlEncode(document.getElementById(‘votecap’).value)+’&votematn=’+urlEncode(document.getElementById(‘votevotematn’).value)+ ‘&rand=’ + Math.random() );}else{alert(‘لطفا نظر خود را وارد نمائید’);document.getElementById(‘votevotematn’).focus();return false}}}onVVajx2=function (){ if (Sajx.readyState == 4){ if (Sajx.status == 200){document.getElementById(“votevotecon2″).style.display=’none’; if(Sajx.responseText==’bad’){alert(‘no perm!’)} if(Sajx.responseText==’ok’||Sajx.responseText==’done’){ document.getElementById(‘voteans’+oldvh).innerHTML=”;document.getElementById(‘voteans’+oldvh).style.cursor=’default’; document.getElementById(‘vh’+oldvh).innerHTML=”;oldvh=0;if(Sajx.responseText==’ok’){window.location.reload();};alert(‘نظر شما ثبت شد’)} if(Sajx.responseText==’cap’){document.getElementById(“votenewscap”).src=”http://architects.ir/includes/cap.aspx?v=1&r=”+Math.random() ;document.getElementById(“votevotecon”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).style.display=”;document.getElementById(“votevotemsg”).innerHTML=’متن درون تصویر را اشتباه وارد نموده اید.’} }else{document.write(Sajx.responseText);alert(‘بروز خطا در ثبت نظر’)} } };

نظر شما

خروج

۱ام آذر ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

این بنا در جزیره­­ ی مییاکوجیما واقع در ۲۰۰۰ کیلومتری جنوب غربی شهر توکیو در ژاپن طراحی شده است. مییاکوجیما از آب و هوای نیمه گرمسیری اقیانوسی برخورددار است و جزیره­ ای است که توسط دریا و صخره­ های مرجانی احاطه شده است. از این جزیره سنگ آهک به دست می­ آید. به دلیل اقلیم گرم و مرطوب منطقه و خطر گردباد، معماری بنا باید به گونه­ ای باشد که از یک سو با بهره­ گیری از فضاهای بسته به ایجاد سایه کمک کند و از سوی دیگر برای ایجاد کوران طبیعی، بنا باید دارای پلانی باز باشد.برای مقاومت در برابر گردباد و جلوگیری از مزاحمت نور خورشید، جهت­ گیری پلان به سمت جهت وزش باد مطلوب است. همانطور که در پلان­های زیر مشاهده می­کنید، طبقه ­ی اول به کاربری­های عمومی مانند کارگاه هنری، آتلیه و غذاخوری اختصاص داده شده است. طراحی کارگاه هنری برای این مهدکودک به رشد خلاقیت در کودکان کمک می ­کند. اما طبقه­ ی دوم برای فعالیت­های خصوصی­ تر طراحی شده است و اتاق­های نگه­داری کودکان و فضاهای مخصوص کتاب کودکان در این طبقه واقع هستند. در معماری ساختمان، از باریک بودن زمین بهره گرفته شده به این صورت که جانمایی فضاهای بزرگ­تر مانندکارگاه هنری، غذاخوری، و زمین­ بازی در طبقه­ ی اول منجر به ایجاد فضایی باز و یکپارچه ­تر شده و این موجب شده تا با باز بودن پنجره­ ها هوا به راحتی در این فضای یکپارچه گردش کند.معماری بنا مطابق با معماری سنتی منطقه است که در آن از نوارهای چوب قرمز در سقف استفاده می­شود. برای مقاوم­ شدن ساختمان در برابر گردباد، سازه­ ی بنا از بتن مسلح است.پوسته­ ی بیرونی ساختمان متشکل از سایبان­ هایی از بلوک­ های بتنی است. که از مصالح رایج منطقه است. شکاف­ های موجود در بلوک­ های بتنی در عین اینکه موجب عبور نور و باد و حفظ دید و منظر می­ شود، از ورود بیش از حد اشعه­ های خورشید به فضا جلوگیری می ­کند. به علاوه پوسته­ ی ذکر شده از ساختمان در برابر ورود اشیاء خارجی محافظت می­ کند. بازشوهای عریض موجود در ساختمان موجب ورود نور و باد مطلوب به فضا می­ شود.قرارگیری کارگاه هنری در مجاورت زمین بازی، آتلیه در مجاورت حیاط و  احاطه شدن غذا خوری با تراس موجب ایجاد معماری دلپذیر و امتداد یافتن فضا از درون به بیرون شده است. کودکان در کارگاه هنری به نواختن موسیقی و در آتلیه به انجام فعالیت­های هنری مشغولند و با صرف غذا در فضایی دلپذیر که دائماٌ بادی مطلوب در آن در جریان است، از اوقات خود لذت می­برند. در حیاط مجموعه و باغ غذاخوری درختانی سنتی کاشته شده ­اند که حس گذر فصول را القا می­ کنند. 


 

۳۰ام آبان ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

در طراحی پلان خوابگاه دانشجویی باید به ایجاد فضاهایی مانند اتاق خواب و کار، سالن اجتماعات، حیاط و فضای باز، سالن غذاخوری و سرویس بهداشتی و…، بسیار توجه شود. در کنار برنامه ریزی صحیح پلان و جانمایی مناسب هر فضا باید به مسئله ی زیبا شناسی هم فکر کرد. خوابگاه دانشجویی باید محیطی باشد که دانشجو هم در آن احساس راحتی کند و آسایش داشته باشد و هم حس مسئولیت نسبت به تحصیل در او ایجاد شود. چینش مناسب فضاها بخشی از کار است، انتخاب متریال ها و رنگ ها و حتی مبلمان مناسب هم می تواند در بیان و ایجاد حسی که مناسب محیط ساختمان خوابگاه دانشجویی است، کمک کند.

۱- ساختمان خوابگاه دانشجویی : Tietgen Dormitory
معماری : Lundgaard & Tranberg Architects
موقعیت : کوپنهاگ، دانمارک


7 نمونه طراحی و معماری جالب خوابگاه دانشجویی


۲- ساختمان خوابگاه دانشجویی : The Basket Apartments
معماری : OFIS Architects
موقعیت : پاریس، فرانسه


7 نمونه طراحی و معماری جالب خوابگاه دانشجویی


۳- ساختمان خوابگاه دانشجویی : Cité A Docks
معماری : Cattani Architects
موقعیت : له هاور، فرانسه


7 نمونه طراحی و معماری جالب خوابگاه دانشجویی


۴- ساختمان خوابگاه دانشجویی : Boeselburg
معماری : Kresings GmbH
موقعیت : مونستر، آلمان


7 نمونه طراحی و معماری جالب خوابگاه دانشجویی


۵- ساختمان خوابگاه دانشجویی : Epinay-sur-Seine
معماری : ecdm
موقعیت : پاریس، فرانسه


7 نمونه طراحی و معماری جالب خوابگاه دانشجویی


۶- ساختمان خوابگاه دانشجویی : Urbanest
معماری : DKO
موقعیت : ملبورن، استرالیا


7 نمونه طراحی و معماری جالب خوابگاه دانشجویی


۷- ساختمان خوابگاه دانشجویی : the University of Twente
معماری : Arons and Gelauff Architects
موقعیت : هلند

۳۰ام آبان ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

طراحی و معماری آسمان خراشی در شهر ونکوور


 

معمار: Ole Scheeren
موقعیت: ونکوور، کانادا 

معماری این آسمان خراش با ایده ی ایجاد گشودگی هایی در محور عمودی آن پدید آمده است به گونه ای که مانند مجسمه ای پذیرای شهر و طبیعت در سه بعد باشد. برج در خیابان اصلی شهر ونکوور و در محل برخورد محورهای اصلی شهر واقع شده است و مانند برج دیدبانی و محوری استراتژیک برای شهر است. معمار با بیرون کشیدن مدول های مسکونی چیدمانی پویا را پدید آورده است در عین حال با چرخاندن این مدول ها بر زندگی شخصی ساکنین تأکید دارد. به بیانی دیگر، در این برج زندگی افقی بر روی آسمانخراشی عمودی ایجاد شده است بدین صورت که مدول های بیرون زده، تراس های وسیعی را برای واحدهای مسکونی فراهم کرده اند بدین ترتیب درون و بیرون به یکدیگر متصل شده اند.طبیعت بکر اطراف این شهر از زمین های حاصلخیزی برخوردار است که امکان جدیدی را برای ایجاد شهری دوستدار محیط زیست فراهم می کند. بدین ترتیب شهر در تعادلی مناسب با محیط زیست قرار دارد. از اهداف اصلی معماری برج بدین گونه، برقراری ارتباط دوباره ی محل زندگی انسان ها با طبیعت بود.همانطور که ذکر شد مدول های مسکونی خود به صورت افقی توسعه یافته اند در عین حال بر روی برجی عمودی قرار دارند، این باعث شده تا ارتفاع برج کم تر به نظر آید. همچنین این توسعه ی افقی باعث ایجاد فضاهای نیمه باز عمومی برای شهروندان و ساکنان شده است. در این برج از راهکارهایی جهت صرفه جویی در مصرف انرژی به صورت فعال و غیر فعال بهره گرفته شده است. راهکارهای ذکر شده به خوبی با معماری ساختمان ترکیب شده اند و این موجب شده تا این برج پایدار بتواند امتیاز LEED را در مصرف انرژی دریافت کند. برای مثال در بخش بالایی برج تدابیری جهت بهره مندی از منابع تجدید پذیر انرژی تعبیه شده است که تمام انرژی مورد نیاز طبقه ی همکف برج را فراهم می کند.
 


۳۰ام آبان ۱۳۹۶ رپور و اینا

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید هوروش باند جای من باش

همین حالا می توانید موزیک جدید و شنیدنی هوروش باند با عنوان جای من باش همراه با تکست و کیفیت عالی دانلود کنید

Download New Song By : Hoorosh Band – Jaye Man Bash With Text And Direct Links In UpMusic

…. پخش 1 آذر از رسانه آپ موزیک ….

456 دانلود آهنگ جدید هوروش باند جای من باش

متن آهنگ جای من باش هوروش باند

♪♪♫♫♪♪♯

بزودی…

♪♪♫♫♪♪♯

هوروش باند جای من باش

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید هوروش باند جای من باش

۳۰ام آبان ۱۳۹۶ رپور و اینا

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید حامی رویای بی سر

سوپرایز امشب آپ موزیک ♫ ترانه بسیار زیبای رویای بی سر از حامی با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر : یغما گلرویی / آهنگسازی : حمید حامی / تنظیم کننده : رضا تاجبخش

Download New Song By : Hamid Hami – Royaye Bi Sar With Text And Direct links In UpMusic

Hamid Hami Royaye Bi Sar دانلود آهنگ جدید حامی رویای بی سر

متن آهنگ رویای بی سر حامی

♪♪♫♫♪♪♯
تو دل این شب سیاه صدای لالایی میاد آخ که چقد با این صدا آدم دلش گریه میخواد
مادر و بچه دستاشون گره شدن به همدیگه مادر تو لالاییش داره از پدر قصه میگه
میگه لالایی نازکم بخواب بابا فردا میاد دلش هنوز پیش توئه دوست داره خیلی زیاد♪♪♫♫♪♪♯
پشت سرش آتیشه و گلوله و میدون مین چشماتو هم یذار تو خواب از گونه هاش بوسه بچین
اما نه گون هاشو نه میگن بابات سر نداره دل منم مثل تو این قصه رو باور نداره
لالایی که چشمونت قشنگه نگاهت رنگ باروت فشنگه♪♪♫♫♪♪♯

♪♪♫ شعر : یغما گلرویی ♪♪♫
بابا چشماتو داره غم نداره تا جون داره با این دیوا میجنگه
لالایی کن عزیز دل که قصمون به سر رسید غصه نخور حتی اگه با ما بدون سر رسید
رسمه که سربلندامون زود تر بدون سر بشن سایش همیه باقیه رو سر تو رو سر ما
بابا سرش جا مونده تو یه گوشه ی میدون مین شاید تا حالا سر اون شده یه تیکه از زمین♪♪♫♫♪♪♯
زمینی که دستای تو میتونه آبادش کنه برق چشات میتونه از سیاهی آزادش کنه
لالایی که چشمونت قشنگه نگاهت رنگ باروت فشنگه♪♪♫♫♪♪♯
بابا چشماتو داره غم نداره تا جون داره با این دیوا میجنگه

♪♪♫♫♪♪♯

حامی رویای بی سر

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید حامی رویای بی سر

۳۰ام آبان ۱۳۹۶ رپور و اینا

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود آهنگ جدید پازل باند دلداده

سوپرایز ویژه آپ موزیک ♫ ترانه بسیار زیبای دلداده از پازل بند با متن و دو کیفیت 320 و 128

شعر و آهنگسازی : حمید هیراد / تنظیم کننده : پازل باند

Download New Song By : Puzzle Band – Deldade With Text And Direct links In UpMusic

…. دموی آهنگ اضافه شد ….

f دانلود آهنگ جدید پازل باند دلداده

متن آهنگ دلداده پازل باند

♪♪♫♫♪♪♯
آتشی دارم توی این سینه که دلم هر شب تورو میبینه
آهسته آهسته میای به سمت من پرسون و پرسون وای میپرسی حال من
من که دیوونمو مجنونمو مستم وای عاشق دیوونگیای تو هستم جان♪♪♫♫♪♪♯
همش کار دلم بود اون غریبه آشنا شد نمیدونی تو وجودم چه هیاهویی به پا شد
همش کار دلم بود بشم عاشقو سرمست مث تو دیوونه تر توی دیوونگیای من دیوونه مگر هست

♪♪♫♫♪♪♯

توضیحات پازل باند در اینستاگرام : دلداده

کاری جدیدمون یعنی پازل بند (نوستالژی)!

عزیزای دلمون پرچم دارای موسیقی ایران یعنی خانواده بزرگ پازل بند 👌❤۲ آذر اولین آهنگ از فصل نوستالژی پازل بند با ترانه و‌ملودی حمید هیراد عزیزمون با افتخار تقدیم شما میکنیم❤😉 امیدواریم مورد حمایت و لطف همیشگی شما قرار بگیره❤ بعد از خدا تنها سرمایه و پشتوانه ما شما هستید و هر کاری میکنیم به حمایت شما بستگی داره😍 عشقید همتون 👌

 

پازل باند دلداده

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود آهنگ جدید پازل باند دلداده

۳۰ام آبان ۱۳۹۶ مدرسه و اینا

پلانهایی که در این بخش معرفی می کنیم مربوط به ۵۰ آپارتمان تک خوابه است. آپارتمان های تک خوابه اغلب برای زوج های جوان یا افراد مجرد مناسب هستند. بر خلاف تصور عموم مبنی بر راحت نبودن این خانه ها، این خانه ها می توانند بسیار راحت باشند. ارائه ی پلانها در این بخش به صورت سه بعدی می باشد به همین دلیل ایده های جالبی از طراحی داخلی را می توان از آن ها برداشت کرد.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱-همانطور که مشاهده می کنید در این خانه از مبلمانی رنگی استفاده شده است. در واقع کل خانه شبیه به پالتی سفیدرتگ است و مبلمان رنگی داخل آن، مانند رنگ های داخل پالت هستند.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۲- این خانه ی مدرن تک خوابه، علاوه بر اتاق خوابی راحت و بزرگ، از امکانات لوکسی مانند وان حمام نیز برخوردار است.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۳- مانند آپارتمان قبلی این خانه نیز از تجهیزات لوکسی مانند وام حمام برخوردار است به علاوه بالکنی منحصر به فرد نیز دارد.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۴-تمام ملزومات مورد نیاز یک خانه در این آپارتمان موجود می باشد: آشپزخانه ای مدرن، حمام راحت، اتاق خواب بزرگ، اتاق لباسشویی، فضای کوچکی برای کار، تراس و انباری  


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۵- وجود پاسیو در این خانه ی تک اتاق خوابه باعث ارتباط این خانه با فضای باز شده است.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۶- در این آپارتمان کمدی جادار به بزرگی آشپزخانه قرار دارد. وجود اتاق خواب، حمام و کمد جادار، نشیمنی راحت از ویژگی های این خانه ی تک خوابه است.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۷-  وجود پاسیویی بزرگ و بهره مندی از نور طبیعی و فضای کافی برای کار و زندگی از ویژگی های این اپارتمان تک خوابه است.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۸- این خانه ی تک خوابه به دلیل وجود نشیمنی دایره ای شبیه به خانه های آینده است. 


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۹- پلان این خانه پلانی باز است


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۰- این خانه ی تک خوابه فضایی پر نور را برای زوجی جوان فراهم می کند.


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۱- این آپارتمان در شهر بمبئی قرار دارد و دارای فضای کافی برای زندگی و استراحت مناسب است. در ادامه سایر پلانها را مشاهده کنید:


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۲٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۳٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۴٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه
 

۱۵٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۶٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۷٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۸٫


معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه


۱۹٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۰٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۱٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۲٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۳٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۴٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۵٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۶٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۷٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۸٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۲۹٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۰٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۱٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۲٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۳٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۴٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۵٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۶٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۷٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۸٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۳۹٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۰٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۱٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۲٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۳٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۴٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۵٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۶٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۷٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۸٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۴۹٫

معرفی 50 پلان برای آپارتمان های تک خوابه

۵۰٫